9/07/2011

Korte kurs i landbruket 2011/2012

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune har laga ein felles katalog over korte kurs i landbruket for 2011/2012.

Katalogen gjev eit oversyn over dei fleste korte kursa for landbruksutøvarar som vert arrangert komande haust og vår i dei to fylka. Katalogen er ikkje uttømmande, men syner at det er ei mengde med ulike kurstilbod for bønder og andre med tilknytning til landbruket.

For fruktdyrkarar vert det give kurs i skjering i Sogn, plantevernkurs og andre meir tilgrensande kurs. Leit vidare her...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter