3/10/2011

Til nytte i frukthagen!

Eit hefte med 188 bilde av nyttedyr, skadedyr og sjukdomar i frukthagen kan no kjøpast ferdig trykt eller lastast ned som pdf-fil frå Njøs Næringsutvikling sine nettsider. Sjå her...

Heftet er laga for å vera til hjelp ved diagnose av nyttedyr, skadedyr og sjukdomar i frukthagen. Her finn ein bilete av nyttedyr, skadedyr og symptom på ulike skadegjerarar hos eple, pære, plomme og søtkirsebær samla på ein plass. Det er tenkt som eit supplement til grundige bøker og årleg oppdaterte plantevernplanar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter