3/01/2011

Idear eller forslag til aktivitetar?

Føregangsfylke for økologisk frukt og bær si styringsgruppe samlast med ujamne mellomrom for å legge planar for aktivitetar framover. Neste møte er den 28. mars. Har du idear eller forslag til kva Føregangsfylke bør setta fokus på, send ein mail eller kommenter dette innlegget (trykk på "...kommentarer" nedanfor), og kom med dine synspunkt. Dei må koma innan 25. mars. Kontakt: Frøydis Linden, fmhofli@fylkesmannen.no, eller ring 55572148.

1 kommentar:

  1. 1)Lage ei side på internett som kan brukast av alle som har interesse av øko frukt og bær. Der ein kan diskutere og spørje om ulike ting (tiltak) innan kulturane.

    2)Samleside for alt som gjeld øko-hagebruk. Slik at ein finn det ein har behov for på ein plass.

    2)Erstatning (eller hjelp) når ein kultur slår feil pågrunn av vinterskade eller annan skade, slik at lysten til å forsette med øko ikkje forsvinn. Inntekt på det ein driver med er viktig, å jobbe gratis er det vel ingen som ser seg tjent med.

    SvarSlett

Site Meter