3/21/2011

I samband med plantevernmøta er økologisk frukt og bærdyrkar Jon Asbjørn Målsnes frå Balestrand med på nestan alle møta for å svare på spørsmål knytta til økologisk landbruk. Eit større møte om økologisk fruktproduksjon vert halden i Innvik no på tysdag:

Innvik Fruktlager tysdag 22. mars kl. 16.00; Fagmøte om økologisk frukt- og bærdyrking
v/Jon Asbjørn Målsnes, Debio og Landbruksrådgjevinga. Alle interesserte er velkomne.
Plantevernmøtet startar kl 18 same stad.

Elles stiller Jon Asbjørn på plantevernmøta i denne veka og neste veke:

Vik onsdag 23. mars kl. 17.00, ungdomshuset i Feios.
Jon A. Målsnes deltek med økostoff.

Balestrand tysdag 29. mars kl. 18.00, i kommunehuset.
Jon A. Målsnes deltek med økostoff.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter