10/06/2010

Økologiske jordbær

Ein studie frå USA om øko-jordbær kan melde om signifikante, altså eintydige, målingar som syner høgare innhald av antioksidantar, askorbinsyre og tørrstoffnivå i økologiske jordbær. Allereie i 2006 hevda svenske forskarar ved SLU det same - les meir om det på agropub.no. Fortel ein jorbærelskar om det, etter at du har lese meir her (i Norsk Landbruk) eller her (OIKOS).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter