10/07/2010

Ullensvang Herad har kome med ein oppklarande info-skriv om korleis ein sjølv kan søke om rydde-og plantetilskot. Satsane er framleis høgare for økologiske felt, 30%, men no er det lik sats i begge føregangsfylkene.

Les meir her og kontakt Norsk Fruktrådgiving Hardanger for å få tilsendt rekneark og oversikt over standard kostnadar til bruk under skriving av søknaden; indre.hardanger@lr.no eller nokre av rådgjevarane som du finn kontaktinfo til her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter