1/24/2013

Regjeringa om øko-satsinga

Det er valkamptider og både partiet Venstre og statssektretær Butterdahl har sagt kva dei meiner om satsinga på økologisk landbruk i Noreg denne veka. Nationen har melder at Venstre ser for seg nye verkemiddel, medan Butterdahl ikkje vil seie noko om verkemiddel, men set si lit til dei bøndene som ynskjer å satse økologisk og til auka informasjon til forbrukarane gjennom Matmerk si generiske marknadskampanje. Les meir i Nationen her...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter