8/08/2012

Produksjonen av økologisk frukt og bær aukar

Den økologiske produksjonen av frukt og bær har auka i Noreg dei to siste åra – både i volum og areal. Daglegvarehandelen og dei største grossistane etterspør økologiske eple og til dels plomme, medan lokal omsetjing av økologiske bær framleis er den vanlegaste vegen å gå.
Dette er nokre av konklusjonane NILF kjem med, i ein rapport (Notat 2012-15) som ser på kor mykje økologisk frukt og bær som vert produsert i Noreg, og kor produksjonen vert omsett. Denne artikkelen oppsumerar NILF-rapporten i ljos av utviklinga i Føregangsfylka innan økologisk frukt og bær på Vestlandet, og ser på kor nye moglegheiter finst.
Last ned og les heile artikkelen her...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter