8/06/2012

Heksekost i økologiske frukthagar

Nokre økologiske produsentar har fått pålegg frå Mattilsynet om å fjerne epletre grunna funn av bakterien heksekost. I og med at dette er ein offentleg pålagt behandling, er det viktig å fylje rutinane for å hindre spreiing. I denne artikkelen frå Bioforsk kan du lesa meir om sjukdommen heksekost.

Vert stubbane fjerna innan 2-3 dagar etter pålagt behandling, vil det opnast for å slippe ny karenstid på arealet, melder Debio til Føregangsfylke økologisk frukt og bær. Dokumentasjon frå Mattilsynet og gjennomført behandling må leggast fram til Debio-revisjonen. Du treng med andre ord ingen godkjenning frå Debio på førehand.

Her finn du referansen i Debio-regelverket, Veileder B.

Ved offentlig pålagt sprøyting eller vitenskapelige forsøk:

Dersom økologisk areal eller areal under omlegging må behandles med et produkt som ikke er nevnt i Liste 2 på grunn av offentlig pålagt sprøyting eller vitenskapelige forsøk, kan kontrollorganet gi tillatelse til å forkorte den nye karenstiden på disse arealene[1]. Ved vurderingen av om det skal tillates kortere karenstid på grunn av en slik behandling, skal det tas hensyn til restkonsentrasjoner i jorda og plantene. Avlingen kan ikke omsettes som økologisk den første høsten etter behandlingen.


[1] Jf. økologiforskriften §4. Jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 473/2002) Vedlegg I, A, 1.4.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter