8/11/2011

Påminning: plantevernplanar for økologisk dyrking

Eivind Vangdal i Bioforsk Ullensvang har gjennom prosjektet "Norsk økologisk frukt til forbrukar" gått gjennom kva for plantevernstrategiar som er lovlege i økologisk drift. I tillegg er det lagt vekt på andre førebyggande strategiar. Øko-plantevernplanane er laga for kvar enkelt fruktkultur og kan enkelt lastast ned og skrivast ut. Les meir her, kor du og finn dokumenta til nedlasting.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter