8/17/2011

Nytt gjødselmiddel godkjent for øko-drift

Debio kan melde at "Mattilsynet anerkjenner bruken av Tricoderma Harzianum som jordforbedringsmiddel i økologisk produksjon. Tricoderma harzianum er en nyttesopp som skal styrke rotveksten og dermed gjøre plantene mer motstandsdyktige mot soppangrep. lik linje med andre jordforbedringsmidler skal behovet for bruk dokumenteres." Les heile saken her...

Sjå elles i Debio sitt driftsmiddelregister for å finne andre gjødselmiddel og konvensjonelle produkt som er godkjent for bruk i økologisk drift

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter