11/15/2010

Bioforsk Tingvoll forskar på biorest

Bio-rest, det organiske materialet som blir igjen frå biogassanlegg, blir mange stader sett på som ein ressurs for landbruket. Det ein ikkje veit nok om enno er om det gynnar jordfruktbarheiten. Dette vil Bioforsk Tingvoll undersøkje saman med eit dansk forskningslag. Les meir...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter