9/17/2013

Nyhende: Nær 15 % auke i omsetnaden av økologisk frukt og grønt

SLF sin halvårsrapport melder om markert auke i omsetnaden av økologisk frukt og grønt, spesielt innan fruktslaga eple, banan og appelsin. For fyrste gong er totalverdien av økologisk frukt og grønt, større enn økologiske meieriprodukt, som tidlegare har vore salsvinnaren. SLF konkluderar med at:

"Det er et potensial for å øke den norske produksjonen ytterligere. Etterspørselen har økt, og økningen må i stor grad dekkes med importerte varer dersom den norske produksjonen ikke øker. Viktige forutsetninger for å opprettholde omsetningen er stabil varetilgang og kvalitet, samt stabile priser. En annen forutsetning er at omløpshastigheten er stor nok til at varene holder høy kvalitet ut i butikk. Et volumprodukt er lettere å selge enn et lite produkt, da omsetningshastigheten på de små produktene ofte blir lav og svinnet stort."

Føregangsfylke økologisk frukt og bær meiner at økologisk eple- og plommeproduksjon, er kulturar som det bør satsast på innan økologisk fruktproduksjon for å nå landsdekkande distribusjon.


Les meir her... kor du også kan laste ned rapporten. 


Nationen hadde i dag fleire artiklar relatert til økologisk produksjon:

Om sprøytemiddelrestar i utanslandsk frukt her... 

Vekst i etterspurdnaden av økologiske varer her...

Fyrstesida oppslag 17.09.2013: her...

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter