6/26/2013

Siste nytt frå SLF

Utlysing av prosjektmidlar
SLF utlyser nye midlar til økologiske prosjekter med søknadsfrist 16. september. Les meir her...

Øko-tilskot
Etter årets jordbruksforhandlingar var det semje om å fjerne omleggingstilskotet frå og med 2014, og istaden gjere deg mogleg å få fult øko-tilskot frå og med 2. karensår. Dagens sats for årleg økologisk arealtilskot er kroner 1000 per dekar.

Økologiske handlingsplanmidlar frå FMLA
Desse midlane skal innlemmast i den vanlege BU-potten hjå Fylkesmannen, og målestjingar om økologiske tilak må inn den regionale næringsstrategien i fylket. Ein kan dermed søkja på øko-prosjekt via BU-midlar fom 2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter