12/07/2012

Økologiske tilskot og utviklingsmidler nyttar

 
Statens landbruksforvaltning (SLF) har gjennomført en evaluering av tilskudd som skal bidra til økt økologisk produksjon og forbruk av økologisk mat. Blant hovedfunnene er at tilskuddene har bidratt til å nå målene, og i stor grad vært utløsende for omlegging til økologisk produksjon. Behovene er nå størst på markedssiden, der tiltak bør rettes inn mot forbruker. Les meir her...


Om rapporten fra:
Bondelaget
SLF
Regjeringen
Nationen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter