11/14/2012

Butterdahl om framtida for frukt-og bær i Noreg

Statssekretær Butterdahl la fram fleire nyhende relevant for frukt-og bærnæringa under Gartnerkongressen i Loen. Han tok opp regjeringa sitt arbeid og haldningar kring import av jordbærplanter og frukttre, og andre viktige tiltak som har vorte gjennomført av regjeringa det siste året. Les heile talen til Butterdahl her... - lettlest og i muntleg form.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter