2/17/2012

Ny rapport om oljesprøyting i økologisk drift

Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) sin forskar Sven Axel Svensson har nett publisert ein oppsummering av fleire års forsøk med vegetabilsk olje og mineraloljer : "Växtskyddsteknik för ekologisk frukt- och bärodling - Skadedjursbekämpning med fysikaliskt verkande bekämpningsmedel". Den er på nokre sider og du kan lesa eller lasta den ned her...

Hint: finn samandraget og sjekk vidare i innhaldslista etter informasjon du er spesielt interessert i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter