10/07/2011

Matkulturfestival i Eidfjord 14. oktober

Øko-grunder Jon-Frede Engdahl kjem og vil gje deg som er småskalaprodusent og sel foredla råvarer ein god prosjon inspirasjon. Elles kan du bli freista til å byrje med sanking av ville vekstar du ikkje trudde ein kunne bruke til noko. Og ikkje minst lære meir om regelverk knytta til avgifter på sjølvproduserte drikkevarer. Les heile programmet her...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter