8/11/2011

Norsk utgreiing om skilnaden på økologisk og konvensjonell drift

Mattilsynet skal gjere ei heilskapsvurdering av økologisk produksjon og økologisk produsert mat. Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet treng ei avklåring om i kva omfang eksisterande forsking kan påvise om det er skilnader mellom økologiske produkt og produksjonsformer, og konvensjonelle produkt og produksjonsformer. Og, i tilfelle kva dette tyder for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Oppdraget er gitt til Vitskapskomiteen for mattryggleik. Mattilsynet ønskjer også at andre interessentar gir innspel. Slike må sendast innan 1. september.

Les heile saka hjå Mattilsynet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter