2/10/2011

Skjerekurs i plomme

Jop Westplate frå Nederland kjem i neste veke til Sogn for å halde kurs i skjering av morelle og plomme. Dette er kurs som er relevante for både konvensjonelle og økologiske dyrkarar.

For kursa i Sogn: Det blir ei deltakaravgift som blir krevd inn av mottaka i etterkant. Medlemar i Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane betalar ein lågare sats. Skjeringskursa blir elles sponsa av lokale fruktmottak og prosjektet Arena frukt og bær.

PLOMME
Innvik måndag 14.02 kl 10 - Olav Ø. Skaaden (oppmøte v/Heimlund), ny hage etter matøkt kl 12.
Sogndal/Leikanger onsdag 16.02 kl.10 - i rekkefølge hjå Jostein Ølmheim, Sverre Moe, Olav Gjerde
Hardanger - Austsida - torsdag 17.02 kl 08:30 - Harald M. Opedal på Røte (eitt kurs 400,-)- ikkje påmelding!

Morelle: Lærdal 16.02 kl 16. Vestsida i Hardanger 17.02 kl 12.

Kontak lokal fruktrådgjevar for påmelding i Sogn eller meir informasjon:

Sogn:
rune.vereide@lr.no - 90169501
marianne.bothun@lr.no - 95290740
Hardanger:
jan.ove.nes@lr.no - 91318679

Vel møtt og kle dykk godt, helsar rådgjevarane! Kaldt ver i vente.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter