2/22/2011

Øko-rådgjevingstenester

Tid for nye tankar omkring drifta di? Treng du nokon å rådføre deg med ?

Norsk Landbruksrådgjeving har nett oppdatert sine rådgjevingstenester for dyrkarar som driv eller vil drive økologisk. Driv du ikkje økologisk enno, men vil få hjelp til å sjå korleis øko-drift på din gard vil sjå ut, kan du få Økologisk Fyrsteråd. Har du meldt deg inn men treng gjelp til å fylle ut Øko-planen til ditt fyrste øko-revisjon, så kan du og få hjelp til dette. Eit meir langsiktig tilbod er rådgjevingsavtale for deg som allereie driv økologisk, til gunstig pris. Les meir her...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter