1/04/2011

Økonomien i din øko-produksjon

Bygd opp litt overskot etter julefeiringa? Kanskje er tida inne for å sjå på økonomien i øko-planane dine?

NILF har utvikla eit kalkyleverkty for å finne ut korleis økonomien i din drift vil sjå ut dersom du dyrkar økologisk frukt. Det er gjort modellar både for tradisjonell-og tettplantingssystem innan eple-og plommedyring. Tilskotssatsar skal no og vera inkluderte, slik at du kan få eit inntrykk av totaløkonomien i økologisk fruktdyrking på din gard. Verktyet er laga slik at du kan teste ut fleire system - fleire gonger. Leik og lær!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter