11/01/2010

Fytoplasmaproblem i Discovery

Rådgjevar i Sogn, Olav Sørum kjem med melding om eit aukande problem i Discoveryfelt i Sogn:
Fytoplasma (Apple proliferation phytoplasma), tidlegare også kalla Mykoplasma, også kalla heksekost, høyrer til ei gruppe bakteriar som er kjent som skadegjerarar på ei rekke vekstar. Bakterien kjenneteiknast m.a. ved at dei er utan celleveggar, og dei er svært vanskjeleg å dyrke i kultur når ein vil fastslå om desse er årsak til skaden ein finn. Sjukdomen vart hos oss først påvist i 1996, men ein meiner at han har sikkert vore her frå omlag 1970. Dette er ein karantene-skadegjerar som er underlagt offentlege tiltak med heimel i matlova. Les meir...

1 kommentar:

  1. Me får rapportar på at det er spreidd i heile Hardanger også.
    Jan Ove Nes
    Norsk Fruktrådgiving Hardanger

    SvarSlett

Site Meter