9/16/2010

Det nasjonale informasjonsportalen for økologisk produksjon og forbruk, Ren Glede, er eit samarbeidsprosjekt mellom KSL, Debio og OIKOS. KSL driv nettstaden http://www.okologisk.no/ kor dei driftar ein teneste kor produsentar kan legge inn økologiske varer dei vil selje. Legg inn opplysningar om din gard og kva du vil selje på denne nettsida.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter