4/29/2014

Video av tynningsvisp

Videoen viser korleis ein kan tynne i plommetre med ein handhalden mekanisk visp. Rådgjevar Jan Ove Nes frå Norsk Fruktrådgiving Hardanger demonstrerar kort korleis ein brukar vispen. Han gir nokre gode råd om korleis ein bør bruke for å minske behov for handtynning seinare i sesongen. Vispen er eit alternativ til kjemisk tynning, og difor prioritert til økologiske produsentar. Den finst til utlån gjennom Norsk Landbruksrådgjeving i Hordaland og Sogn og Fjordane. Kontakt din lokale rådgjevar for tinging av vispen.


Sjå videoen her...

1 kommentar:

Site Meter