Faginfo

Nedover denne sida vil du finne nyttige linkar til fagstoff innanfor ulike produksjonar av frukt og bær. Det kjem i tillegg til dei eigne artiklane du finn under sidene for "frukt" og "bær" på denne nettstaden. Du kan og finne nyttige linkar i kolonna til høgre på denne nettsida.

Norsk Landbruksrådgjeving har ein eigen fane på nettstaden om fagstoff innan frukt og bær og siste nytt finn du i artiklar i tidsskriftet til NLR "Norsk frukt og bær". I begge kildene finn du øko-stoff blanda inn med fagstoff retta meir mot rein konvensjonell produksjon, men mykje gjeld for begge produksjonsformane. God lesing!

Plantehelse

Nyttedyr, skadedyr og sjukdom i frukt-og bærhagen - eit flunkande nytt oppslagsverk av frukt-og bær rådgjevar i Sogn, Olav Sørum (2010). Bestill boka gjennom Skald forlag, direkte, her er linken til ein smakebit av boka

Plantevern og plantehelse i økologisk frukt-og bærdyrking - kan fungere som eit oppslagsverk når du har problemar i hagen din. Utdrag frå dette tjukke heftet finn du på Agropub sine nettsider, her...

Ei innføring i generell plantevern i økologisk drift finn du og her.

Eple

Plantevern og plantehelse i økologisk frukt-og bærdyrking - ein obligatorisk del av økobokhylla di! Frå Fokus-serien til Bioforsk, bind 4 - frukt og bær,  vol. 3. nr. 7.  2008.

Ei innføring i generell plantevern i økologisk drift finn du og her.

Økologisk epledyrking - Småskrift nr 2, 2009 fra Bioforsk, G. Jaastad og R.T. Djønne

Økologisk epledyrking noko for deg?, Jan Ove Nes, 2004

Eplesortar for økologisk dyrking - Dag Røen, 2007

Kalkyle for epler - rapport  fra svenske Jordbruksverket, Jordbruksinformation 5 - 2010

Nye eplesortar for økologisk dyrking - Nofima/Økofrukt DA, 2010


Plomme

Plommesortar for økologisk dyrking

Jordbær

Aksel Døving, forskar i Bioforsk, har vore aktiv i eit fleirårig prosjekt om økologisk jordbærdyrking. Her er kort oppsummert nokre av tema-arka som har vorte produsert gjennom prosjektet:
Dette er alle tema-ark frå Bioforsk. Du kan sjøl søke vidare i Bioforsk sin database her.

Andre bær


Site Meter