3/21/2014

Kraftig auke i omsetjinga av økologisk frukt og grønt

Statens landbruksforvaltning slepte denne veka den årlege rapporten for ståa til norsk landbruk og omsetjinga av landbruksvarer i daglegvare-og storhushaldning. Det var i 2013 ei auke på heil 47% for norsk økologisk frukt og grønt. Det lovar godt for ei framtidig satsing på økologisk frukt-og grønt. Les mer om rapporten her...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter