6/19/2014

Dei beste strategiane for at alle skal kunne velje økologisk frukt


I løpet av juni gjennomfører Føregangsfylket for økologisk frukt og bær strategimøte/arbeidsmøte der målet er å finne dei beste strategiane for auka volum og omsetting av økologisk frukt. Med på møtet er representantar frå næringa, omsettingsledd, forvalting, rettleiing og forsking/utdanning. Det vert halde eit møte i Aurland, eit i Gvarv og eit i Lier. Resultata frå møta kan du lese meir om i løpet av juli.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Site Meter